ماشینرف بازوی توانمند تامین ماشین آلات صنعت کشور

20 دی 1399

واردات جرثقیل و لیفتراک دست‌دوم به کشور آزاد شد

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در بخشنامه فرود عسگری، مدیر کل مرکز واردات وامور مناطق آزاد و ویژه گمرک آمده است: پیرو بخشنامه شماره 151908/92/140272/113/73/369 مورخ 7/8/92 این مرکز به پیوست تصویر نامه شماره 7320/210/93 مورخ 16/2/93 اداره کل مقررات صادرات و واردات موضوع تصمیمات متخذه در جلسات مورخ 31/1/ و 13/2/93 کمیسیون ماده یک آئین نامه اجرایی قانونی مقررات صادرات و واردات مبنی بر موافقت کلی با اقلام مندرج در جدول نامه موصوف ارسال می گردد. خواهشمند است دستور فرمائید پس از ارائه ثبت سفارش صرفاً با ارز متقاضی و منطبق با مشخصات کالاهای وارداتی و اعمال سایر مقررات مربوطه و ارائه مجوزهای قانونی صرفاً از لحاظ مستعمل بودن اقدام لازم معمول نمایند. بدیهی است کما کان واردات و ترخیص کالاهای مستعمل از طریق بازارچه های مرزی امکان پذیر نمی باشد و همچنین اقلام مشمول قانون خودرو از شمول این موافقت نامه کلی خارج می باشد.

share on social media
برگشت به بالا